No Matter What ซับไทย Ep.1-121

No Matter What

No Matter What  ถึงแม้พวกเธอจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด แต่คิมโบราและชินอารีก็อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับอีแฮชิม แม่ของโบรา และชินจุงฮัน พ่อของอารี ในขณะที่รออารีอย่างกระวนกระวายที่งานประกาศรางวัล โบราก็หกล้ม และก่อนที่เธอจะล้ม คังแดโรก็มาช่วยเธอได้ทันท่วงที ในขณะเดียวกัน อารีก็บังเอิญเจอรูปแม่แท้ ๆ ของเธอซะอย่างนั้น